Svadba

Svadobný deň – či chceme alebo nie, je dňom ktorý sa zapíše veľkými písmenami do našich životov. Našou úlohou je zaznamenať pre vás najdôležitejšie momenty z tejto udalosti, pri rešpektovaní všetkých zvyklostí, tradícií vo vašej rodine, organizácie a prirodzeného plynutia jednotlivých situácií. Ponúkame vám kvalitnú obrazovú a foto reportáž, ktorá svojim obsahom váš svadobný deň uchová ako živú a nezabudnuteľnú spomienku do budúcna.

Fotogaléria